Biên Bản Cuộc Họp Viễn Liên Ủy Ban Vận Động Liên Kết NVQGHN ngày 23-4-2016

Sunday, June 19th, 2016

Vào lúc 2:00 pm (giờ miền đông Hoa Kỳ) ngày 23 tháng 4 năm 2016, cuộc họp được tổ chức bằng teleconference.

Thành phần tham dự:

  1. Bs.  Nguyễn Quyền Tài  (Florida, USA)
  2. Bs. Đỗ Văn Hội (Florida, USA)

………………………………

Xin bấm để xem tiếp

Thông báo về Hội Nghị Liên Kết Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại Kỳ II

Sunday, June 19th, 2016

Kính gửi:

– Quí vị lãnh đạo tinh thần các Tôn giáo,
– Quí vị chủ tịch các Cộng Đồng Việt Nam,
– Quí vị Hội trưởng các Tổ Chức, Hội đoàn, Cơ quan Truyền thông,
– Quí Nhân Sĩ tại hải ngoại,

Xin bấm để xem tiếp

 

Thông Cáo Báo Chí: Về Kết Quả Hội Nghị Liên Kết Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại

Tuesday, October 13th, 2015

Hoa Thịnh Đốn, 12 tháng 10, 2015 – Hội Nghị Liên Kết Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại được tổ chức trong hai ngày 11 và 12 tháng 10 năm 2015 tại khách sạn Courtyard Marriott, Fairfax, VA đã đạt kết quả tốt đẹp.

Xin bấm để xem tiếp

Thư Ngỏ số 2 về việc Vận động Liên Kết Người Việt Hải Ngoại

Monday, January 18th, 2016

Kính gởi:

Quí vị Lãnh Đạo tinh thần các Tôn giáo,

Quí vị Chủ tịch các Cộng Đồng Người Việt,

Quí vị Hội trưởng các Hội đoàn,

Quí cơ quan Truyền thông,

Quí Nhân Sĩ và toàn thể Đồng Hương tại Hải Ngoại.

Kính thưa quí vị,

Tiếp theo Thư Ngỏ đề ngày 20 tháng 10, năm 2015 đã gởi đến quí vị trước đây, Ban Liên Lạc và Phối Hợp Liên Kết Người Việt Hải Ngoại chúng tôi xin trình bày đầy đủ hơn ý niệm căn bản về việc Liên Kết của Người Việt Hải Ngoại, đồng thới phác hoạ một đề nghị về những công tác Liên Kết có thể được thực hiện.

XIN BẤM ĐỂ XEM TIẾP….